SBÍRKA

Zpracování sbírky souvztažností pro SVJ  je poněkud netradiční.  Ke každému účtu z přiloženého účtového rozvrhu je zpracován příklad, který je zaúčtován  na účtech typu „T“, tzv. šibenicích.

Autoři sbírek pro podnikatele měli k dispozici přesné postupy účtování na jednotlivých účtech, které obsahovaly ke každému účtu přesný návod, co se má účtovat na straně MD a Dal. Z nich stačilo opsat předkontace a sbírka souvztažností byla hotová.

Naproti tomu pro SVJ nebyly nikdy vydány takové postupy účtování, které by respektovaly jejich zvláštnosti. Řadu  účetních případů je možné účtovat variantně.

Popis různých variant účtování je pomocí příkladů  srozumitelnější a přehlednější. Možné postupy účtování jsou předkládány jako návrhy, ne jako jedině možné postupy. 

Sbírka vznikala v letech 2011 a 2012. Tehdy vůbec nebylo jasné, jak se má účtovat o majetku SVJ. I proto nebyly zpracovány souvztažnosti pro účtové třídy 0 Dlouhodobý majetek a 1 Zásoby. Dalším důvodem je, že se o zásobách a dlouhodobém majetku v SVJ téměř neúčtuje.  

Pokud došlo v některých účtových skupinách k významným změnám, byly příslušné části sbírky aktualizovány. Nově jsou zpracovány účtové skupiny 90 až 95 a Závěrkové účty.

Příspěvky na správu jsou účtovány jako dosud ve formě záloh.

Další podrobnosti ke sbírce si můžete přečíst v rubrice KPÚ, E-shop.

10/2017

 

Pro objednání zboží vyberte prosím z hlavní nabídky SBÍRKA požadovanou podnabídku.