KLAIEX

Prográmky jsou tabulkové soubory doplněné vysvětlujícím textovým souborem, které tvoří celek  označený pojmem Klaiex a číslem verze.

Využitelné jsou hlavně pro studijní účely.

Prográmky Klaiex 23, 26 a 28 obsahují souvislé příklady účtování v SVJ a sestavení účetní závěrky. Mohou být využity nejen pro studijní účely, ale i pro vedení účetnictví SVJ v Excelu viz i rubrika Studium.

Příklady označené jako souvislé, obsahují 4 soubory:

Podklady, kde jsou rozpočty a z nich odvozené příspěvky na správu, předpisy záloh a další důležité podklady pro účtování. Bývá tam i pokladní kniha a saldokonto dodavatelů.

Účtování v roce ... (zatím  2016 a 2017). Jde e o soubory využitelné od roku 2016 pro účtování SVJ a sestavení účetní závěrky. Stačí pouze měnit rok zpracování.

Účtování v lednu ... (zatím 2017 nebo 2018). Jde o soubory s pokračováním účtování o službách. Nejsou využitelné pro účtování, protože neobsahují všechny potřebné listy.

Povídání – jde o vysvětlující soubory.

Verze prográmků Klaiex začínají až číslem 23, protože předchozí verze musely být po změnách účetních předpisů přeprogramovány.

Prográmek Danex může posloužit účetním – OSVČ, kteří vedou účetnictví několika SVJ a o této své činnosti si vedou daňovou evidenci. Je v něm zaúčtování příklad fiktivní paní účetní SVJ, která vede účetnictví třem SVJ. 

Podrobnosti o jednotlivých verzích příkladů Klaiex  jsou na www.klaiex.webnode.cz v rubrice KPÚ, E-shop v podrubrice "Průvodce soubory Klaiex".

.........

Než si cokoliv objednáte, přečtěte si v seznamu nabízených souborů jejich popisky. Uvidíte je, ukážete-li na název souboru.          

9/2018