KLAIEX

Prográmky Klaiex  jsou naprogramované tabulky pro vedení podvojného účetnictví SVJ včetně sestavení účetní závěrky. Soubor "Účtování" obsahuje vždy zaúčtovaný souvislý příklad dotažený až k účetní závěrce.

Podrobnosti o jednotlivých příkladech Klaeix jsou na www.klaiex.webnode.cz v rubrice KPÚ, E-shop v podrubrice "Průvodce soubory Klaiex". Příklady označené jako souvislé, obsahují 4 soubory:

Podklady, kde jsou rozpočty a z nich odvozené příspěvky na správu, předpisy záloh a další podklady pro účtování.

Účtování v roce ... (zatím 2016 nebo 2017). Jde o soubory využitelné od roku 2016 pro účtování SVJ a sestavení účetní závěrky. Stačí pouze měnit rok zpracování.

Účtování v lednu ... (zatím 2017 nebo 2018). Jde o soubory s pokračováním účtování o službách. Nejsou využitelné pro účtování.

Povídání – jde o vysvětlující soubory.

.........

Prográmek Danex je určen pro vedení daňové evidence OSVĆ. Je v něm zaúčtován příklad paní účetní, která účtuje třem SVJ. 

Než si cokoliv objednáte, přečtěte si v nabídce popisky jednotlivých souborů.

10/2017